I am

I am a Shona writer,   

i write about  The Shona People.  

I write about the Shona Cultures,  

I am the storyboard  of the great Shona Kings.

Those who  traded Gold for  clothes,   
  

Ivory  for Jewellary. 

I am an Ambassador of  My People. 

I dance to shona Drums. 

I sing Shona Songs. 

I jump to the sound of Shona songs

I dream the Shona way. 

I respect the mirror, 

When i cry, it doesn’t laugh back at me. 

Shona people live in me 

And i live in them. 

I do everything in the Shona manner. 

So don’t ask for my Manners

I am the river of Words, 

Words that Define the Shona People. 

Chinyambera , mhande and muchongoyo. 

Nhodo, Zai rakawora neTsoro. 

Nhunguru Tsambatsi neMaroro, 

I sing songs of the Sotshangane tribes 

Songs of the ngoro ngoro tribes

Songs of Mzilikazi  and The Ndebele Tribes.

Songs of equality, Black Emancipation and injustice.   

I sing melodies of mbakumba   And Nyamatsatse.

I dream of African Shona people 

 I am A Shona Poet , 

I recite Rhythms and Rhymes.  

 I recite Poetic jingles .

I recite love .

I recite serious  propaganda .

I recite african Politics , the Shona way.

I shun all that become obstacles of Shona Progress.

I am  the Orator in the mucus of The age . 

 I am .

 I am the the Philosopher of The Shona Languages . 

I speak them all if you want me to.

 

I summon spirits ,  demons , and God.

I represent Stupidity , academics , and literates.

I present  shona poems and Sonnets.

I am the Shonological   Metabolism of language Digestion. 

I speak of  Mfekane  the battle that destroyed Changamire Dombo.

I sing  Vhitori , Ndau and  Kore kore.

I sing of karanga across Lake Tanganyika. 

I sing Tshangani for i am Shona.

 I speak  Zezuru, 

I speak Tonga.

 I speak Venda . 

I am Waremba.

I am Manyika,

 i am Rozvi.

 You can call me ‘TSHONA’ in Zulu.

Meaning Setting  Sun or the West.
 
But i am 

I Am.  

 The black african Poet .

My skin is Black , and My hair is Black.

……….,..,….,..
I am a Child of the Bantu Languages .  

My mother speak the Shona Language.

So i sing  The  Shona voices .

I have great Empathy for you Reader . 
I
But i am a Shona Writer.

I sing songs , songs of my HIV status.

I sing songs of Child abuse.

I sing songs, songs of my academic diplomacy.

I am a shona poet, 

I speak truth, i speak Lies.

I Speak trust i speak , Truancy.  

I swim in the portals of  born Ballistic  Puberty.  
u
I sing Disclosure,  i sing Denial. 

I sing cancer , i sing AIDS, i sing Ibola.

I sing songs sung at the Grave Site. 

I sing Ndwandwe, i am Chikunda.

 I am a shona   poet.

My Poetry is Shona Poetry,

My voice is a gun that all Shudders.

My tongue , spits heresy , i speak Dearth.
 
I am.

#A_Sir_Zvavanhuvevhu_Productions.

Advertisements

Grace Mugabe Demands Vice President’s Post

The Universal Declaration Of Human rights.(1948)

Article 19.

Everyone has the right to Freedom of Opinion and Expression , this Right includes Freedom to hold opinions without Interference and to seek , receive and Impart Information and ideas through any Media and Regardless of Frontiers. 

Article 25
(1)
Everyone Has The Right to A Standard of Living Adequate for the health and well-being of himself and of His  family, including  Food, Clothing, Housing and Medical Care and necessary social Services, and The Right to security in the event of Unemployment,Sickness,Disability, widowhood, Old age or other Lack of livelihood in circumstances Beyond his Control.

Do Zimbabweans realy give a Damn, about their Suffering.!?. That is if there are those who are crying and dying for a Better Zimbabwe.

I have A Dream Of A Youthful Better Zimbabwe.

NOW DAILY

By Jessica Mundawarara|
Now Daily|

Grace Mugabe has pleaded with her husband, president Robert Mugabe to immediately appoint her vice president, a move that could position her to succeed him if he dies, party sources said.
The sources revealed that Grace Mugabe had already rejected the post of minister for women’s affairs, which the president offered her soon after the Zanu PF congress in December.
Although she had earlier demanded the powerful position of defence minister, her advisers now want her to go for the vice presidency as it put her in direct line for succession if the ailing 91 year-old Mugabe dies or leaves office on health grounds.
Grace Mugabe’s new demands came after it emerged that vice president Emmerson Mnangagwa was now feathering his own nest and not preparing the way for her to succeed Mugabe as agreed when the crusade against Joice Mujuru started. Apparently, Mnangagwa has…

View original post 326 more words

Its Sad that As Zimbabweans , we Have Been Burying Our Heads In the Sand For the Past 35 Years and No development has been Done Since 1998 when  the Zimbabwean Economy Started  dilapidating, its #Sad , that Many Pride in Stollen Richies  ,  corrupt Habits ,  the Rich Are Fastly Growing Richer And With The same Pase , the  Poor are becoming More Poorer, making Money is Nonsense.  Itai Dzamara handed  in Person A petition  To the president  on The nation of zimbabwe to Pass on The Baton, stick to the Youthful blood Which happen to be the future of Zimbabwe. The Grey Bead Head Masters Has Failed to Make this Nation a Nation that it was During The Rhodesian Era.   On monday  the  3rd Of November (Mbudzi)  2014  There Shall be An Address By the People On the Way forwad towards  Take Over AFRIKA UNITY SQUARE  When Colour shall See no Race,   Political Paties Shall see No Politics,  and People Shall Meet as People to discuss the Way Forward since ” De’ Furrah ‘ ( His Royal Highness) , answers to the Petition that was Submitted into his    office. Come in Large Numbers, Invite someone to invite someone to bring a Friend.   No Party Regalia’s please. I live on Words ,  Words that define people , Words that describe Cultures ,  Words  the Zimbabweans  Sing As their National Anthem . Words  that people call the Marginalised ,  Words of a Child who went to school without a  full lunchbox . Words of a .forgorten Writter,   I live Words. Words of a change maker . Words of a Boy who want the Best of His People .  I live Words ,  Words of women with Face Drawn Fake Eyebrows,  Words Of Maputi during Lunch  , when others Are are eating Pollony Roles.  Words of Books , Physics and  Mathematical Formula’s ,  Words Of the Micro Sceptic   Tank Of Words .   I live Words. Yet Zimbabwe is Seen with A revolution of #Mugabe_Must_Go.  The police might be on Guard Guiding State Matters and Junk Itai Dzamara​​  , Dirk Frey​​ Frey , Poet Zvavanhuvevhu Jerry Mugweni​​  and MANY OTHERS stepping up !,  But,  Shall i live Words  when Zimbabwe is Burning!??………………………………………………………………………………………. Becoming A friend of the Night ! day and Light of a New Zimbabwe….. I Live Words.

Happy 2nd Anniversary Star Fm

Star Fm  Mwana Wamai Vangu.

Haukomi sevamwe Vana murayini.

Muvhuro kusvika Svondo ndinokutuma.

Hapana pawakamboti ndaneta.

Napakati kati pohusiku unotosvinura neni,

Pamwe  unoda  kufananawo   neni.

Muvhuro wakandipa “Going Green ” Na Lee kay.

Padzezvo ndokundipinza Mugango na Phatisani na Ollah 7,

Ndichiti ndibate gudza wanike i Soul Monday.

Ndakazomborara here, ndakazongowona KVG ava panyanga.

ollah Ndiye wokundimutsa nekambo kaya.

Kakayimbwa na steve Kekanah.

Shumba munodiwa mhani nawo Ma “Gooooooo Deeeper!.”

Aozongoprdzwa nenhawu toziva kwamukiwa.

Ko o o Nikki na Ayati vakambobvepiko.

Kuzotopinza muchirongwa “Men Only.”

Tichandobva kunwa putu gadzike.

Nyaya dzakadayi hadzimedzesi Mate  se keke.

Napolion Nyanhi ndiye wokuwuya nechirongwa

“The Hubby”  ndava kudya sadza .Nabster the radio Master.

Lumumba Interview Yoti godi , kwatiri Madonga  Nyika.

Anozombokurukura dzakapfumbira.

Iwe waingovepo zvako kana kukotsira.

Haaaa mwana wangu wakawoma.

Zvinoyera , Zvinoda kufumurwa neZvinotyisan na Tilda Moyo haiwa aiva

matengu mutinya nguwo dzowuswa.

Koo munodini kumupa Zuva rose.

Chete anozonyudza Gejo Nomuromo waro wose.

KVG unokawona  kadzoka.

Unorara nguvayi mwanangu Star Fm!?

Vamw e vana vatorara,chitatu ndichi chamakati Lee kay na Phatisani tibobonyorereiwo “BOB” .

Pamakore maviri wanga watosamhuka

China china unondiperekedza kuchina.

Ese makuhwa ekuchina , unenge uripo.

Wandikatyamadza mwanawe.

Unondidzingisa basa kuno hakudiwi vana.
Rega ndimbokudzima.

Mubhuku kwete Kana Magetsi ariko.

Unondizorora Magetsi kusina.

Paye MuCombie Wakandudzimisa Chi T Flash  chairira,

Rk The Music Doctor VandiCorner.

Vanzwa Nokukandwa mune #ZvandiCorner.

Midzanga Midzanga !,  Imwe ndichimona.

Coffee Ndiyo watove Mugariro.

Hapana Kana Pressure , ipurezha Basi basi.

Sungura Wednesday Ndichangoterera Enkudleni.

Makamuwanepiko  mukuwasha Mboko!?

Its For the Shonas ! Not For the english This time.

Kanoita Mariyiko Ka Drink kanonzi Moxygen!?

Ngoma Ngairire Vakomana with RK THE MUSIC  DOCTOR.

Sports Desk Munotipa Chirikiriki.

Hanzi kungoti Www.tunein.co.zw

Watobata Star fm news.

Makaramba Kuti Vana Vayende KunaJesu Chete.

Mukati Mugovera Ndimi Matova Looney Stars.

Tamboshayiswa Hope Chishanu Mawuro Na Garry B, .

Ndivanaaniko Vanozviti ma Supper DJs!?.

Ndaingoziva Supperman.

Makaramba Kudya Moga ,

Mukati tsamba Yakanyurwa mavara Erwiyi ,31110  uzviridzire.
Hamuna Makaro , Murihwereshenga,

Parudo Muri mushonga  weMavende

Svondo Tomutsana Rungwana Ngwana ,

Mawuro tave Tese Isu Ma Worship Addicts

Sunny Mushipe Hasvibvi Pawairosi, Zi,Radio Addict.

Kana Pane Wandasiya Nditaurireyi!?.

Happy 2nd  anniversary STAR FM ZIMBABWE.

BY;      $ir Zvavanhuvevhu.
#A_Radio_Poetician_Production.

The Morning After…

Kana Mwari vandibvunza.

Musazoti hamundizivi, 

Zvangu  ndinenge ndarongedza .

Angu mashoko ndaparadza.

Rwangu  rwendo rwunenge rwatanga.

Rangu Ndega ndafuka.

Twangu twese ndatuta.

Musazobika Sadza nerangu.

Kunyikadzimu ndinenge ndananga.

Kana Mwari vandibvunza ,

Vavudzeyi ndiri munzira.

Vavudzeyi zvese , musambosiya.

Pangu ndinenge ndasakura ndazunza.

Kana Mwari vandibvunza.

Taurayi zvese zvamunoziva.

Handidi vanondireverera.

Angu Mabasa  ndadyorera.

Parufu Rwangu  musachema.

Nekuti ndiri mwana wemutema.

Matanda manyoro ndinotema.

Ndopisa sare Ava matema tema.

Musabvisa henyu  mari yechema.

Inozodyiwa neve  hukama.

Chenyu   kungoridza  yangu  Ngoma.

Ndgaringo muchizhambatata  saSangoma.

Kana Mwari vandibvunza musakakama.

Chero dzangu mombe musakama.

Ndinenge ndiri kumaziva ndadzoka.

Kusina vapenyu vakambosvika.

Inenge  yadya mazayi ayo Nyoka.

Bwangu vupenyu Haruna Tsimba rinodzoka.

Ndiko kunge Mwari vandibvunza .

Musayimba dzimbo dzeparufu.

Musaparidza  rekuviga vashakabvu.

Musaseka chikwe e e e, chekutyoka mbabvu.

Kana kunamata minamato ya vashakabvu .

Musasakura yangu ndima , handikohwi.

Musapembedza  sahwira ,yake  misikahwa.

 Kana Mwari vandibvunza .

 Muvavudze zvese zvandaikuyitirayi.

Musazondipfiga nebwe , handiroyi.

Musapukuta meso samangoyi.

Kana kuita hweGudo  rabatwa paguyo.

Vangu vakadzi govanayi.

Dzangu nhumbi pisayi.

Yangu Mhunga Purayi.

Rangu vhangeri paridzayi.

Yangu pfuma paradzayi.

Wangu mufungo shoperayi
Twangu twese  dzorerayi.

Kana mjn vandibvunza .

Musabvunza Sahwira.  Mukuru .

Itayi Heyu Nyaradzo.

Kuti mugozvinyaradza.

Wangu mukondombera Ndatakura.

Vanenge vandibvunza .

R. Lee Bolton

There was no reason

just cigarettes and champagne

lonely, empty lust

View original post